Telefone:(11) 2605-4188

Whatsapp:(11) 96409-7815

Email:vendas@maisoriental.com.br

Ervas da Fitoterapia Chinesa em grânulo solúvel

R$30.00

Calcular Frete CFPP
Forma de Envio Custo Estimado Entrega Estimada
Comparar

Share this product

Descrição

Ervas Disponíveis

Nome2 Pronúncia
艾叶 àiyè
白附子 bái fù zǐ
百合 bǎi hé
白花蛇舌草 bái huā shé shé cǎo
败酱草 bài jiàng cǎo
白芥子 bái jiè zǐ
白芍 bái sháo
白芷 bái zhǐ
白术 bái zhú
半边莲 bàn biān lián
板蓝根 bǎn lán gēn
半夏 bàn xià
半枝莲 bàn zhī lián
北沙参 běi shā shen
薄荷 bòhé
苍耳子 cāng ěrzi
苍术 cāng zhú
柴胡 chái hú
蝉蜕 chán tuì
常山 Chángshān
炒白芍 chǎo báisháo
炒白术 chǎo báizhú
炒鸡内金 chǎo jī nèijīn
炒麦芽 chǎo màiyá
炒薏苡仁 chǎo yì yǐ rén
炒枳壳 chǎo zhǐ ké
炒枳实 chǎo zhǐ shí
陈皮 chén pí
赤芍 chì sháo
赤石脂 chì shí zhī
赤小豆 chì xiǎo dòu
川牛膝 chuān niú xī
川芎 chuān qiōng
煅磁石 cí shí
醋鳖甲 cù biējiǎ
大腹皮 dà fù pí
大黄 dà huáng
大枣 dà zǎo
淡豆豉 dàn dòu chǐ
胆南星 dǎn nán xīng
丹参 dān shēn
淡竹叶 dàn zhú yè
当归 dāng guī
党参 dǎng shen
地龙 dì lóng
冬虫夏草 dōng chóng xià cǎo
冬瓜子 dōngguā zǐ
独活 dú huó
杜仲 dù zhòng
阿胶 e jiāo
莪术 é zhú
法半夏 fǎ bàn xià
番泻叶 fān xiè yè
防风 fáng fēng
防己 fáng jǐ
蜂房 fēng fáng
茯苓 fú líng
茯神 fú shén
浮小麦 fú xiǎomài
附子(原料为黑附片) fù zǐ (yuánliào wèi hēi fù piàn )
干姜 gān jiāng
甘草 gāncǎo
葛根 gě gēn
葛花 gě huā
枸杞子 gǒu qǐ zǐ
瓜蒌 guā lóu
瓜蒌子 guā lóu zǐ
桂枝 guì zhī
海藻 hǎizǎo
合欢皮 hé huān pí
何首乌 hé shǒu wū
荷叶 hé yè
红花 hóng huā
红参 hóng shen
厚朴 hòu pò
花椒 huā jiāo
滑石 huá shí
黄芪 huáng
黄柏 huáng bǎi
黄连 huáng lián
黄芩 huáng qín
火麻仁 huǒ má rén
藿香 huò xiāng
琥珀 hǔpò
鸡血藤 jī xiě téng
姜半夏 jiāng bàn xià
僵蚕 jiāng cán
焦山楂 jiāo shān zhā
桔梗 jié gěng
荆芥 jīng jiè
金钱草 jīnqián cǎo
金银花 jīnyínhuā
酒大黄 jiǔ dà huáng
瞿麦 jù mài
决明子 jué míng zǐ
菊花 júhuā
苦参 kǔ shen
苦杏仁 kǔ xìngrén
款冬花 kuǎn dōng huā
莱菔子 lái fú zǐ
连翘 lián qiáo
灵芝 líng zhī
龙眼肉 lóng yǎn ròu
龙骨 lónggǔ
煅龙骨 lónggǔ
芦根 lú gēn
鹿角胶 lù jiǎo jiāo
路路通 lù lù tōng
麻黄 máhuáng
麦冬 mài dōng
芒硝 máng xiāo
虻虫 méng chóng
墨旱莲 mò hàn lián
木贼 mù zéi
牡丹皮 mǔdān pí
木瓜 mùguā
牡蛎 mǔlì
煅牡蛎 mǔlì
南沙参 Nánshā shen
牛蒡子 niú bàng zǐ
女贞子 nǚ zhēn zǐ
炮姜 pào jiāng
蒲公英 púgōngyīng
前胡 qián hú
青黛 qīng dài
青皮 qīng pí
全蝎 quán xiē
人参须 rénshēn xū
肉苁蓉 ròu cōng róng
肉豆蔻 ròu dòu kòu
肉桂 ròuguì
三七粉 sān qī fěn
桑白皮 sāng bái pí
桑叶 sāng yè
砂仁 shā rén
山药 shān yào
山楂 shān zhā
山茱萸 shān zhū yú
射干 shè gān
神曲 shén qǔ
生地黄 shēng dì huáng
生姜 shēng jiāng
升麻 shēng má
石菖蒲 shí chāng pú
石膏 shí gāo
石斛 shí hú
水牛角浓缩粉 shuǐ niú jiǎo nóngsuò fěn
水蛭 shuǐ zhì
酸枣仁 suān zǎo rén
桃仁 táo rén
天冬 tiān dōng
天麻 tiān má
天花粉 tiānhuā fěn
葶苈子 tíng lì zǐ
通草 tōng cǎo
土茯苓 tǔ fú líng
菟丝子 tù sī zǐ
煅瓦楞子 wǎ léng zǐ
王不留行 wáng bù liú xíng
乌梅 wū méi
乌梢蛇 wū shāo shé
五味子 wǔ wèi zǐ
吴茱萸 wú zhū yú
细辛根 xì xīn gēn
小茴香 xiǎo huí xiāng
薤白 xiè bái
辛夷 xīn yí
旋覆花 xuán fù huā
延胡索 yán hú suǒ
野菊花 yě júhuā
益母草 yì mǔ cǎo
薏苡仁 yì yǐ rén
茵陈 yīn chén
鱼腥草 yú xīng cǎo
玉竹 yù zhú
皂角刺 zào jiǎo cì
泽泻 zé xiè
浙贝母 zhè bèimǔ
炙甘草 zhì gāncǎo
制何首乌 zhì hé shǒu wū
枳壳 zhǐ ké
知母 zhī mǔ
枳实 zhǐ shí
栀子 zhī zǐ
猪苓 zhū líng
竹茹 zhú rú
紫苏叶 zǐ sū yè
紫菀 zǐ wǎn

Informação adicional

Peso 156 g
Dimensões 12 × 6 × 6 cm
Erva

àiyè, lóng yǎn ròu

Avaliações

Produto ainda não avaliado, seja o primeiro!

Somente clientes logados que compraram este produto podem deixar um comentário.